Åbødalen Velforening for hytteeiere, senere kalt Åbødalen hytte-forening, ble stiftet 15. april 1995.

Hytteforening nedsatte våren 2012 en arbeidsgruppe som skulle jobbe med å få strøm til hyttene i Åbødalen. Etter nærmere tre år ble prosjektet en realitet og gravearbeidet startet våren 2015. Haugaland Kraft var utbygger og Gjellestad Anlegg AS  entreprenør. Dette ble et miljøvennlig prosjekt siden alle kabler ble lagt i grøfter over hele området. Prosjektet ble sluttført i slutten av 2016. 131 hytter fikk innlagt strøm og i tillegg reserverte Haugaland Kraft 40 abonnement for fremtidige påkoplinger.

Sauda ligg i den allsidige Ryfylkeregionen, ikkje langt frå byregionane Stavanger og Haugesund. Det unike med Sauda er nærleik mellom by og natur. Velg om du vil sitta på kafé og nyta ein kopp cappucino, eller om du vil snøra på deg fjellskoa og legga i vei mot nokre av Rogalands høgaste fjell. På godversdager har ein utsikt til Stavanger i sør og Folgefonnas kvite snøkappe i nord.

Kontakt oss